Yoğun Bakım

Yoğun Bakım Üniteleri, 24 saat süresince yaşamsal destek veren multidisipliner alanlardır. Her yatak başında yapay solunum cihazı ve monitörler yer almaktadır. Yoğun bakım üniteleri, yeterli donanım ve sağlık personeli kadrosuyla hizmet vermekte ve Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalara günün her saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir. Yoğun bakımlarımızda 3.basamak yoğun bakım hizmeti verilmekte olup gerekli durumlarda hasta başında hemodiyaliz de yapılabilmektedir.

Yoğun Bakım Üniteleri

•    Dahili Yoğun Bakım Ünitesi
•    Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
•    Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi
•    Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
•    Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakımı