Yoğun Bakım

Her yatak başında yapay solunum cihazı ve monitörler yer almaktadır. Yoğun bakım üniteleri, yeterli donanım ve sağlık personeli kadrosuyla hizmet vermekte ve Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalara günün her saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir. Yoğun bakımlarımızda 3. basamak yoğun bakım hizmeti verilmekte olup hasta başında hemodiyaliz yapılabilmektedir.

Yoğun Bakım Üniteleri
• Dâhili Yoğun Bakım Ünitesi
• Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
• Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi
• Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
• Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakımı