Radyoloji

Radyoloji, tıpta görüntüleme yöntemleriyle hastalıkların teşhisine ulaşılmasını sağlayan anabilim dalıdır.Günümüz modern tıbbının vazgeçilmez parçasıdır. Radyoloji ve hastalıkların teşhis edilmesinde kilit rol oynamaktadır.Gelişen radyoloji teknikleri ile günümüzde artık pekçok hastalık daha kolaylıkla ve daha detaylı bir şekilde teşhis edilebilmekte ve kişilere hem sağlıklarında hem de hastalıkları süresince daha konforlu bir sürecin önemli bir parçası olmaktadır.İşte bu noktadan yola çıkarak Doğan Hastanesi Radyoloji Birimi de cihazlarını en son teknolojik sistemlerle yenilemiştir.Hastalara daha üstün ve modern bir hizmet sunmaktadır.

En son teknoloji Radyoloji cihazlarıyla donatılan Doğan Hastanesi Radyoloji artık hastalarına daha üstün bir hizmet kalitesi sunmaktadır.

Pacs bilgisayar sistemi ile dijtal görüntülerimiz hasta tetkiklerini getirmesede kendi sistemimizde saklanmakta olup gerektiğinde tetkiklerin kıyaslanma şansı sağlanmaktadır.Bu şekilde hastanın filmleri yanında taşıma zahmetinden kurtarılmaktadır.Pacs sistemi son derece pratik ve yararlı bir arşivleme sistemidir.

Görüntülü arşiv sistemimiz sayesinde filmleriniz en az 2 yıl dijital arşivimizde saklanmaktadır. Bu şekilde eski ve yeni film ve mamografileriniz aynı anda değerlendirilerek meme dokunuzdaki en küçük değişiklik dikkate alınır ve tanı ve takibiniz bu doğrultuda yapılır.

1.5 Tesla MR cihazı da yenilenmiş olup yüksek kaliteli, daha net görüntülerle üstün bir MR hizmeti sunulmaktadır. MR anjiografik incelemeler de gerçekleştirlmekte olup beyin ve boyun damarlarının MR anjiosu, böbrek damarlarının MR anjiosu ve bacaklardaki atardamarların MR anjiosunun çekimleri yapılabilmektedir.

Yenilenen BT cihazımız Toshiba Alexion Adb-vance Edition 16 dedktor çok kesitli BT teknolojisi ile 3 boyutlu , modern görüntüler de alınmaktadır.Cihazımızdaki AIDR3D yazılımı ile %75'e kadar radyasyon dozu düşürelerek çekimler yapılmakta ve hastanın radyasyona maruziyeti en aza indirilmektedir. Böyelece özellikle çocuk hastalarımız da artık daha güvenli kullanım kolaylığını bize sunmaktadır.Yine aynı AIDR3D yazılımı ile hasta üzerinde ameliyat sonrası bulunan metallerden dolayı oluşan görüntü artefaktlarda giderilmektedir. Özellikle bel fıtığı ameliyatlarında hastanın omurgasında bulunan metal çivilerin oluşturduğu görüntü kirliliği giderilmekte, metal artefakt giderici programla en ideal görüntülere ulşalabilmektedir.

Çok kesitli BT cihazımız ile kalp için kalsiyum skorlama da yapılmaktadır.Kalp damarlarındaki kireçlenme birikim miktarına bakılıp, koroner arter hastalık riski belirlenmektedir.

Dental tomografi çekimi ile özellikle implant yapılacak hastalarda hastanın çene kemik yapısının implant ile uyumu konusunda önemli veriler elde olunmaktadır ve ayrıca metal artefakt giderici programlarımızla da hastanın daha önce görmüş olduğu diş tedavileri ile ilgili yapılan metal artefaktları da giderilip en net görüntüler oluşturulabilmektedir.

Beyin kanaması geçiren yada trafik kazası geçirmiş durumu çok ağır olan bir hastada çok kısa sürede yapılacak bir incelemenin ne kadar ciddi bir avantaj olduğu tartışılmaz. Multislice Bilgisayarlı Tomografi ‘nin bir üstünlüğü de yeni oluşmuş kanamalar. İster yüksek kan basıncı krizi ile meydana gelmiş bir beyin içi kanama olsun ister beyin dokusu dışına olan kanamalarda olsun yeni vakalarda hızla hastalığı tanımlamak olası.

Multislice bilgisayarlı tomografi cihazımız ile tüm vücut bölgeleri taraması saniyeler içerisinde yapılmaktadır. Eski konvasyonel tomografi tetkiklerine göre çok daha kısa sürede ve daha ince kesitlerle, daha düşük radyasyon dozu ile geniş vücut alanları incelenmektedir. Düşük doz ışın kullanılarak oldukça kısa sürede kanser tarama programları sağlıklı bireylerde uygulanmaktadır.

Kalın barsak kanseri kanser sıklık sıralamasında başlarda yer almakta olup erken tanı hayat kurtarıcı olacağından yüksek riskli hastalarda tarama amaçlı kolonoskopi kullanılmaktadır. Ancak birçok hasta bu durumdan rahatsız olup işlemden kaçmak istediğinden işlem sırasında sedasyon gerekmektedir. Erken tanı hayat kurtarıcı olabileceğinden yüksek riskli hastalarda tarama amaçlı kullanılan kolonoskopiye alternatif tanı olarak sanal kolonoskopi kullanılabilmektedir. Tomografi cihazımız ile sağlanan sanal kolonoskopi kalın barsakların sadece iç yüzeyi değil dış yüzeyi de değerlendirilebilmektedir.

Hava yolları sinüs yada damarsal yapıların iç lümen kısmı görüntülenerek sanal modunda dinamik görüntüler elde edilir.

Özellikle protez gibi metalik ortopedik metaryeller uygulanmış hastalarda eski tomografide izlenen görüntü kalitesindeki bozulma sahip olduğumuz multislice BT ile tamamen düzelmiştir.

İncelemeler uzman radyolog doktorlar tarafından değerlendirilir, yazılı bir rapora dönüştürülerek hastaya teslim edilir. Çekim sonucu için bilgi almak isteyen doktora ihtiyaç halinde bilgisi raporlama öncesinde de verilir. Eğer sorularınız varsa incelemenizi yapacak olan doktorlar ve teknisyenlerden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

- EMAR-MR(1.5 Tesla)
- AÇIK EMAR (Open Emar)
- BT-MULTİSLİCE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
- VOLÜMETRİK DENTAL TOMOGRAFİ
- PANAROMİK SEFALOMETRİ
- DİREKT/ENDİREKT RONTGEN
- KEMİK DANSİTOMETRE
- MAMOGRAFİ
- 4D ULTRASONOGRAFİ
- 4D RENKLİ DOPPLER