Prof.Dr. Faruk ÇİFTÇİ

Çalışma Saatleri
Haftaiçi
: 09:00 - 18:00
Haftasonu
: 09:00 - 15:00
Doğum Yılı / Yeri
1965
Lise
Işıklar Askeri Lisesi, Bursa 1983
Üniversite
GATA Askeri Tıp Fakültesi, Ankara 1989
İhtisas
GATA Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Eğitimi, Ankara 1996
Yabancı Dil
İngilizce, Fransızca
Akademik Kariyer
Profesör, 2013
Doçent, 2006
Yardımcı Doçent, 2004
Uzman, 1996
Çalışma Hayatı
1. GATA, Stajyer ve Kurslar Birlik Komutanlığı 1989 – 1990, Stajyer Hekim
2. 51. P. Tümeni, Sıhhıye Taburu 1990 – 1991, 90 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastane Baştabip Vekilliği
3. 51. P. Tümeni, 51. Top. Alayı 1991 – 1992, Karargah Tabipliği
4. 51. P. Tugayı, Komutanlık Emrinde 1992 – 1992, Erzurum-Oltu ve Ardahan-Göle bölgelerindeki iç güvenlik operasyonlarında Birlik Tabipliği
5. GATA, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1992 – 1996, Uzmanlık Öğrenciliği
6. GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi 1997 – 2004, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
7. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi 2004 – 2006, Servis Şef Yardımcısı (Yardımcı Doçent)
8. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi 2006 – 2010, Servis Şef Yardımcısı (Doçent)
9. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi 2010 – 2013, Öğretim Üyesi (Doçent)
10. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi 2013 –2016 , Servis Şefi (Profesör)
Bilimsel Çalışmalar
1. Altı tanesi birinci isim olmak üzere uluslararası dergilerde yayınlamış toplam 36 bilimsel makale (SCIE kapsamında)
2. Yirmi beş tanesi birinci isim olmak üzere ulusal dergilerde yayınlamış toplam 72 bilimsel makale (Tübitak Ulakbim kapsamında)
3. On yedi tanesi birinci isim olmak üzere uluslararası kongrelerde sunulmuş toplam 85 bildiri
4. Otuz iki tanesi birinci isim olmak üzere ulusal kongrelerde sunulmuş toplam 135 bildiri
5. Bronşiyal astım ve tüberküloz konularında iki bilimsel kitap editörlüğü
6. Tüberküloz, sarkoidoz ve astım konularında 7 bilimsel kitap bölüm yazarlığı
7. Ulusal kongrelerde yapılmış 21 bilimsel konuşma
8. Ulusal sempozyum ve panellerde yapılmış 29 bilimsel konuşma
9. Dört tane “tıpta uzmanlık tezi” yöneticiliği
10. Altı tane “tıpta uzmanlık tezi” jüri üyeliği
Ulusal Bilimsel Kurul Görevleri
1. Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurul üyeliği (2002-Devam ediyor)
2. TC. Sağlık Bakanlığı, Verem Savaş Daire Başkanlığı Tüberküloz Danışma Kurul üyeliği (2006-2008)
3. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tüberküloz Koordinasyon Kurul üyeliği (2006-2016)
4. TC. Sağlık Bakanlığı, Verem Savaş Daire Başkanlığı, 5.Grup (epidemiyoloji) raportörlüğü (2010-2012)
5. TC. Sağlık Bakanlığı Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Çalıştay üyeliği (2013-2014)
6. TC. Sağlık Bakanlığı, Anti TNF kullanımında TB yönetimi Çalıştayı ve Rehber Kurul Başkanlığı (2016)
Bilimsel Dernek Üyelikleri
1. Türk Toraks Derneği
2. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
3. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
Özel Hastane Deneyimi
1. Esma Hatun Hastanesi devamında Medipol Koşuyolu Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı (1997-2002)
2. Çamlıca Alman Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı (2009-2010)
Mesleki Beceriler
Bronkoskopi: 10 bin uygulamanın üzerinde tecrübe,
EBUS (Endobronşiyal ultrason): 30 uygulama
Yoğun Bakım: 4 yıl boyunca 4 yataklı 2.basamak yoğun bakım yöneticiliği ve hasta takibi
Torasentez ve plevra biyopsi: 2 bin uygulamanın üzerinde tecrübe
Göğüs Hastalıkları Servis Şefliği: 4 yıl
Tüberküloz Servisi Hasta takibi: 10 yıl