Op.Dr. Behlül BAYDAR

Çalışma Saatleri
Haftaiçi
: 09:00 - 18:00
Haftasonu
: 09:00 - 15:00
Doğum Yılı / Yeri
20 Mart 1968
Lise
İzmir Bornova Anadolu Lisesi
Üniversite
1986-1992 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İhtisas
Genel Cerrahi Uzmanlığı: 1992-1997 Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi
Mecburi Hizmet: 1997-2003 Sincan Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesi
Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanlığı : 2003 - 2009 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mecburi Hizmet :İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yabancı Dil
İNGİLİZCE
Kurs Katılımları
2011 da Vinci Robotik Cerrahi Eğitimi Strazburg Fransa.
2009 Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kursu. Ağustos 2009 İzmir.
2002-2003 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Departmanı Full Master Özel Öğrenci Programı. 2002-2003, Ankara.
2002 İleri laparoskopi ve kolorektal cerrahi eğitimi. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği. Nisan-Ekim 2002 Ankara.
2002 Benign ano-rektal hastalıklar kursu. Ulusal Cerrahi Kongresi. 15-19 Mayıs 2002 Antalya.
2000 Akdeniz video endoskopik temel cerrahi kursu. 5. Akdeniz video endoskopik temel cerrahi kursları ve sempozyumu. 3-6 Nisan 2000 Antalya.
Makaleler
2014 - Baydar Behlül , Serin Ayfer , Vatansever Sezgin , Kandemir Altay, Çelik Mustafa , Çekiç Cem , Örmeci Bilge , Aslan Fatih , Alper Emrah , Buyraç Zafer , Aksöz Kadir, Ünsal Belkis. Safety of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in patients 80 years of age and older. Prz Gastroenterol 2014; 9: 227–231
2013 - Baydar B , Cantürk F , Alper E , Aslan F , Akpınar Z , Cengız O , Kandemır A , Ünsal B. Intrahepatic localization of pancreatic pseudocyst: a case report. The Turkish Journal of Gastroenterology 2013, 24:447-449.
2013 - Alper E , Arabul M , Buyrac Z , Baydar B , Ustundag Y , Celik M , Ünsal B. The use of radial endosonography findings in the prediction of cholangiocarcinoma in cases with distal bile duct obstructions. Hepato-gastroenterology 2013, 60:678-683.
2012 - Belkıs ÜNSAL , Emrah ALPER , Behlül BAYDAR, Mahmut ARABUL , Fatih ASLAN , Mustafa ÇELİK , Zafer BUYRAÇ , Serdar AKÇA. The efficacy of endoscopic ultrasonography in local staging of rectal tumors. Turk J Gastroenterol 2012; 23: 530-534
2012 - Fatih ASLAN, Emrah ALPER, Fatih CANTÜRK, Behlül BAYDAR, Nejat CİN, Nidal İFLAZOĞLU, Zafer BUYRAÇ, Ayşegül AKDER SARI, İrhan OYAR, Belkıs ÜNSAL. Gastrointestinal stromal tumor perforation in a case with neurofibromatosis presenting with abdominal pain. Letter to the editor. Tur J Gastroenterol 2012 23:83-4.
2011 - Alper E, Ünsal B, Baydar B, Buyrac Z, Arabul M, Akca S, Üstündağ Y. The utility of radial endosonographic features in the diagnosis of cholangio-carcinoma arising from the distal common bile duct. Minerva Gastroenterol Dietol. 2011 Dec;57:434-5.
2011 - Alper E, Baydar B, Vatansever S, Buyraç Z, Aslan F, Akpinar Z, Aksöz MK, Akça S, Ünsal B. Does presence of common bile duct stones in patients with acute biliary pancreatitis affect the severity of illness or laboratory findings? Turk J Gastroenterol. 2011 Oct;22:517-22.
2011 - Alper E, Unsal B, Buyrac Z, Baydar B, Akca S, Arslan F, Ustundag Y. Role of radial endosonography in the diagnosis of acute cholangitis. Dig Dis Sci. 2011 Jul;56:2191-6.
2011 - Çelik M, Alper E, Baydar B, Arabul M, Buyraç Z, Canturk F, Kandemir A, Akça S, Ünsal B. İnopeabl Klatskin tümörlü hastaların endoskopik tedavi ile uzun dönem sonuçları. Endoskopi 2011:19;1-3.
2011 - Alper E, Baydar B, Buyraç Z, Aslan F, Akpınar Z, Kandemir, Çelik M, Akça S, Ünsal B. Endosonografi ile submukozal lezyonların ayırıcı tanısı.Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2011:10;5-8.
2011 - Baydar B, Kayaalp C, Oruğ T, Demirbağ AE, Atalay F. Pankreatikoduodenektomi yapılan olgularda dren amilazı değerlerinin pankreas anastomoz kaçağı ile ilişkisi. Ege Journal of Medicine 2011 Mar:50;19-27.
2011 - Ünsal B, Alper E, Baydar B, Aslan F, Akpınar Z, Buyraç Z, Aksöz MK. Combined use of endosonography and endoscopic retograde cholangiopancreatography in the same session. Tur J Gastroenterol 2011:22;54-59.
2011 - Vatansever S, Cengiz O, Aslan F, Baydar B, Yörük G, Ünsal B. Enteroskopide tespit edilen Teniz saginata: Olgu sunumu.. Ege Journal of Medicine 2011 50;265-267.
2010 - Alper E, Baydar B, Buyraç Z, Aslan F, Özgürbüz U, Tavusbay C, Alper I, Ünsal B. Endosonografinin etkin kullanımının gastroenteroloji günlük tıbbi pratiğine etkileri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2010:9;97-101.
2010 - Kece C, Dalgıc T, Nadir I, Baydar B, Nessar G, Ozdil B, Bostanci EB. Current diagnoss and management of gastrojejunocolic fistula. Case Rep Gastroenterol 2010;4:173-177.
2010 - Aslan F, Alper E, Baydar B, Akpınar Z, Aksöz MK, Buyraç Z, Çekiç C, Ünsal B. A rare cause for cholangitis: Fasciola hepatica. Tur J Gastroenterol. (Epub Ahead of Print).
2010 - Baydar.B, Alper E, Akpınar Z, Aslan F, Serin Aİ, Buyraç Z, Ünsal B. Postoperatif bilomaların perkütan drenajı ikinci operasyon gerekliliğini azaltmaktadır. Ege Journal of Medicine 2010:49;149-152.
2010 - Alper E, Baydar B, Çekiç C, Aslan F, Akça S, Ünsal B. Varise bağlı olmayan üst gastrointestinal sistem kanamasında endoskopik bulgular ve kanamayla ilişkileri. Endoskopi Dergisi 2010:18;27-31.
2010 - Alper E, Baydar B, Cantürk F, Örmeci B, Aslan F, Buyraç Z, Ünsal B. Penicillin Tedavisine Bağlı Olarak Konvülziyon Geçiren Abdominal, Pelvik ve Hepatik Abseleri Olan Hasta:Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Ege Journal of Medicine 2010:49;217-220.
2009 - Alper E, Baydar B, Arı FÖ, Buyraç Z, Kırcı A, Aslan F, Aksöz MK, Ünsal B. Perkütan endoskopik gastroenterostomi uygulama deneyimlerimiz: Endikasyon ve komplikasyonlar. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2009; 8:74-76.
2009 - Unalp HR, Baydar B, Kamer E, Yılmaz Y, İşsever H, Tarcan E. Asymptomatic occult cysto- biliary communication without bile into cavity of the liver hydatic cyst: A pitfall in conservative surgery. Int J Surg 2009:7;387-91.
2009 - Baydar B, Yılmaz Y, Kamer E, Alper E, Örmeci B, Aslan F, Tarcan E, Ermete M. Anal bölgede malign dev kondilom. Ege Journal 2009 Epub ahead of print.
2007 - Oruğ T, Baydar B, Demirbağ AE, Neşşar G. Portal hipertansiyona bağlı masif rektal kanamada inferior mezokaval şant: Olgu sunumu. Turkish J Vasc Surg 2007:16;41-44.
2005 - Baydar B, Arhan M, Özer İ, Aydoğ G, Özçay N, Dalgıç T, Atalay F. Yetmişbir yaşında over kist torsiyonu olan over teratomu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2005:4;202-4.
2005 - Baydar B, Atalay F, Demirbağ AE, Dalgıç T, Özçay N. Mide adenokarsinomlu total situs inversus: Olgu sunumu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2005:4;205-7.
2004 - Baydar B, Özçay N, Keçe C, Atalay F. Pankreas pseudokisti pankreas kanseri tanısında gecikmeye neden olur mu? Olgu sunumu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2004:3;144-6.
2003 - Kayaalp C, Baydar B, Neşşar G, Ulaş M, Özer İ, Seven C. Kolorektal cerrahi sonrası erken oral beslenme. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2003:17;161-4.
2003 - Baydar B, Özçay N, Akoğlu M. Uveal malign melanomanın karaciğer metastazı-Bir olu sunumu. Akademik Gastroenteroloji 2003:152-4.
1999 - Cümşüdov C, Baydar B, Taner Ş, Şahin H, Demir A, Urhan MK. Koledokta Fasciola hepatica: Bir olgu nedeniyle. Tur J Gastroenterol 1999:10;164-6.
1996 - Topgül K, Taner AŞ, Hasırcıoğlu F, Urhan MK, Baydar B, Demir A. Meme hastalıklarında bir semptom olarak masaljinin yeri. Cerrahi Tıp Bülteni 1996:5;41-5.
1994 - Taner AŞ, Taner D, Işıklar H, Baydar B. Gastrik karsinoid tümör. Ank Has Tıp Der 1994:29;137-140.
1994 - Taner AŞ, Demir A, Baydar B, Sarı S. Laparoscopic management of hepatic hydatid disease. Ankara Hastanesi Tıp Dergisi 1994.
Kongre Bildirileri
2009 - Aslan F, Çekiç C, Alper E, Paköz B, Cengiz O, Baydar B, Örmeci B, Çelik M, Serin Aİ, Ünsal B. Kolon polipleri tespit edildiği anda çıkarılmalıdır. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Aslan F, Alper E, Çekiç C, Akpınar Z, Paköz B, Baydar B, Vatansever S, Çelik M, Serin Aİ, Ünsal B. Kolonoskopide eş zamanlı saptanan polipler; Ne yapalım? 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Alper E, Buyraç Z, Vatansever S, Aslan F, Baydar B, Paköz B, Çekiç C, Ünsal B. Akut biliyer pankreatitli hastalarda koledok taşı varlığı hastalık şiddeti ve laboratuar bulguları üzerine etkili mi? 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Baydar B, Alper E, Örmeci B, Buyraç Z, Aksöz MK, Kamer E, Aslan F, Ünsal B. Postoperatif safra kaçaklarının tedavisinde ERCP yeterli mi? 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Aslan F, Alper E, Arı FÖ, Buyraç Z, Aksöz MK, Serin Aİ, Baydar B, Çekiç C, Paköz ZB, Ünsal B. Koledok taşı olan hastalarda periampuller divertikül bulunması endoskopik tedavi başarısını etkilemez. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Baydar B, Örmeci B, Alper E, Kamer E, Aslan F, Serin Aİ, Buyraç Z, Aksöz MK, Ünsal B. Karaciğer hidatik kistleri sonrası safra kaçaklarında ERCP yeterli midir? 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Alper E, Baydar B, Yazıcıoğlu N, Buyraç Z, Serin Aİ, Aslan F, Örmeci B, Vatansever S, Çekiç C, Ünsal B. Postoperatif bilomalarda perkütan drenaj ikinci operasyon riskini azaltmaktadır. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Baydar B, Örmeci B, Aslan F, Çelik M, Kandemir A, Alper E, Serin Aİ, Buyraç Z, Aksöz MK, Ünsal B. Seksen yaş üstü hastalarda ERCP’nin sıklığı ve güvenilirliği. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Çelik M, Kandemir A, Aslan F, Alper E, Baydar B, Buyraç Z, Örmeci B, Aksöz MK, Cantürk F, Ünsal B. Klatskin tümörünün palyatif tedavisinde klinik deneyimimiz. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Aslan F, Alper E, Cengiz O, Kandemir A, Çekiç C, Vatansever S, Örmeci B, Buyraç Z, Baydar B, Ünsal B. Buzdağının görünen yüzü transaminaz yüksekliği, görünmeyen yüzü? 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Alper E, Cantürk F, Baydar B, Buyraç Z, Arı FÖ, Ünsal B. Abondan üst GİS kanama ile saptanan metastazlı troid anjiosarkomu:Olgu sunumu. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Cantürk F, Alper E, Baydar B, Yazıcıoğlu N, Cengiz O, Kandemir A, Aslan F, Ünsal B. İntrahepatik yerleşimli pankreas psödokisti. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Alper E, Baydar B, Buyraç Z, Çekiç C, Serin Aİ, Çelik M, Aksöz MK, Kırcı A, Kandemir A, Ünsal B. Varis dışı üst GİS kanamalarında endoskopik bulgular ile tekrar kanamanın ilişkisi. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Örmeci B, Çelik M, Baydar B, Vatansever S, Alper E, Serin Aİ, Buyraç Z, Aksöz MK, Ünsal B. Korozif madde alımları: Suisid mi dikkatsizlik mi? 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Örmeci B, Çelik M, Baydar B, Alper E, Serin Aİ, Aslan F, Buyraç Z, Aksöz MK, Ünsal B. Korozif madde alımında kontrol endoskopi gerekli mi? Klinik maliyet analizi. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Aslan F, Alper E, Baydar B, Vatansever S, Buyraç Z, Aksöz MK, Arabul M, Serin Aİ, Yörük G, Ünsal B. Periampuller tümörlerde endoskopik görünümle histopatoloji arasındaki ilişki. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Vatansever S, Örmeci B, Yazıcıoğlu N, Buyraç Z, Baydar B, Ünsal B. Gastrik poliplerein değerlendirilmesi. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Alper E, Cantürk F, Baydar B, Örmeci B, Aslan F, Buyraç Z, Ünsal B. Batın içi, pelvis, ve karaciğer abseleri bulunan, tedavi sırasında ilaca bağlı konvülziyon geçiren Aktinomikoz vaka sunumu ve literatür incelemesi. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Alper E, Buyraç Z, Baydar B, Aslan F, Çekiç C, Cengiz O, Vatansever S, Ünsal B. Nonvariseal sirotik hastalarda portal hipertansiyon tanısında radial endosonografi kullanılabilir mi? 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Baydar B, Alper E, Buyraç Z, Aslan F, Örmeci B, Vatansever S, Aksöz MK, Tarcan E, Ünsal B. Pankreas ve distal koledok tümörlerinde lokal yayılımı tanımlamada EUS’un tek başına etkinliği. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Alper E, Buyraç Z, Aslan F, Baydar B, Arı FÖ, Cengiz O, Ünsal B. Portal venöz sistemin incelenmesinde Doppler radial EUS transabdominal USG’den daha etkindir. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Vatansever S, Alper E, Yazıcıoğlu N, Buyraç Z, Serin Aİ, Baydar B, Ünsal B. Üst GİS kanamaya neden olan metastazlı ince barsak malign melanomu: Olgu sunumu. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Alper E, Buyraç Z, Baydar B, Kırcı A, Aslan F, Ünsal B. Endosonografi:Tek merkez deneyimimiz. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 14-18 Kasım 2009, Ankara.
2009 - Ekinci N, Aksu S, Uçarsoy AA, Baydar B. Pankreasta müsinöz kistik neoplazi: Olgu sunumu. 19. Ulusal Patoloji Kongresi 7-11 Ekim 2009, Kıbrıs.
2009 - Alper E, Buyraç Z, Özcan F, Baydar B, Çekiç C, Örmeci B, Aksöz MK, Ünsal B. Perkütan endoskopik gastroenterostomi uygulamalarımızda endikasyon ve komplikasyonlarımız. Ege Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2009, İzmir.
2009 - Alper E, Baydar B, Buyraç Z, Örmeci B, Çekiç C, Aslan F, Vatansever S, Ünsal B. Biliomaların perkütan drenajı. Ege Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2009, İzmir.
2009 - Baydar B, Kamer E, Ünalp HR, Alper E, Örmeci B, Cıkla M, Peşkersoy M. Dalağın primer hidatik kistinin nüksü:Olgu sunumu. Ege Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2009, İzmir.
2009 - Baydar B, Kamer E, Arı FÖ, Avcı A, Ünalp HR, Ünsal B. Troid anjiosarkomunun intestinal metastazı: Bir olgu sunumu. Ege Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 2009, İzmir.
2006 - Baydar B, Bostanoğlu A, Ercan M, Özoğul Y, Seven C, Bostancı EB, Turhan N, Atalay F, Akoğlu M. Pankreas endokrin tümörleri:Cerrahi tedavi sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Antalya.
2006 - Bostanoğlu A, Baydar B, Özoğul Y, Ulaş M, Bostancı EB, Akoğlu M, Atalay F. Tıkanma sarılığına yol açan periampuller kanserlerde pankreatikoduodenektomi öncesi biliyer drenaj gerekli midir? Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Antalya.
2006 - Bostanoğlu A, Baydar B, Elbir O, Atalay F, Akoğlu M, Bostancı B. Pankreatikoduodenektomi sonrasında relaparatomi gerektiren cerrahi kompliksyonların değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Antalya.
2006 - Baydar B, Bostanoğlu A, Özer İ, Özoğul Y, Şavklıoğlu TM, Bostancı EB, Atalay F, Akoğlu M. Pankreatikoduodenektomi yapılan olgularda pankreatikojejunal anastmozlarda stent kullanılmalı mıdır? Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Antalya.
2006 - Özer İ, Bostancı EB, Özoğul Y, Ulaş M, Keçe C, Baydar B, Oruğ T, Seven C, Atalay F, Akoğlu M. Mide rezeksiyonu sonrasında erken ve uzun dönem sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Antalya.
2006 - Ulaş M, Ercan M, Özer İ, Keçe C, Baydar B, Özoğul Y, Bostancı EB, Akoğlu M. Abdomino-perineal rezeksiyon+V-Y plasti yapılan bir dev kondiloma akuminatum veya Buschke Löwenstein tümörü:Olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Antalya.
2004 - Demirbağ AE, Atalay F, Şengül N, Elbir OH, Arda K, Akbaba S, Zengin Nİ, Kayaalp C, Neşşar G, Baydar B, Çiçek B, Yıldız S. Karaciğere metastaz yapmış kolorektal kanserli olgularda ilk intraoperatif radyofrekans ablasyon deneyimlerimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya.
2004 - Baydar B, Özçay N, Atalay F. Torsiyone over teratomu olgusu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya.
2004 - Baydar B, Atalay F, Aydın C, Özçay N. Mide adenokarsinomu olan bir situs inversus totalis olgusu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya.
2004 - Baydar B, Özçay N, Elbir OH, Atalay F. Retroperitoneal paraganglioma: 4 olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya.
1996 - Demir A, Cümşüdov C, Topgül K, Baydar B, Hasırcıoğlu F, Taner Ş, Şahin H, Dartanel HC. Koledokta Fasciola hepatica: Bir olgu nedeniyle. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996, Antalya.
1996 - Baydar B, Cümşüdov C, Taner Ş, Topgül K, Urhan MK, Demir A, Şahin H, Dartanel HC, Sarı S. Laparoskopik kolesistektomi ve açık kolesistektomide oluşan stres cevabın karşılaştırılması. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996, Antalya.
1996 - Nesirov MY, Memmedov NH, Cümşüdov CH, Baydar B, Topgül K, Taner Ş. Billroth II ameliyatından sonra duodenal güdük kaçağının önlenmesi. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996, Antalya.
1996 - Caferov CM, Ağayev EK, Cümşüdov C, Bağırov HS, Kerimov MM, Yusubov A, Memmedov A, Baydar B. İntramural mikro hemo-lenfo dolaşım bozukluklarının barsak anastomozları kaçağına etkisi. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996, Antalya.
1996 - Cümşüdov C, Topgül K, Taner Ş, Baydar B, Demir A, Urhan MK, Şahin H, Sarı S. Pyojenik karaciğer abselerinde prognozu etkileyen faktörler. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996, Antalya.
1996 - Cümşüdov C, Dartanel HC, Öner K, Bayramov N, Baydar B, Topgül K, Bayramova L, Üstün H. Deneysel karaciğer kistlerinin tedavisinde lazer kullanımı. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996, Antalya.
1996 - Küçükel F, Taner Ş, Cümşüdov C, Demir A, Topgül K, Urhan MK, Baydar B, Sarı S. Tıkanma sarılıklı hastalarda preoperatif dönemde uygulanan perkütan transhepatik biliyer drenajın postoperatif morbidite ve mortalite üzerine etkisi. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996, Antalya.
1996 - Memmedov NH, Nesirov MY, Cümşüdov CH, Baydar B, Topgül K, Demir A. Gastroduodenal Ülser kanalarında tedavi seçeneğimiz. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996, Antalya.
1996 - Caferov CM; Memmedov AI, Memmedov PA, Cümşüdov CH, Baydar B, Dartanel HC, Topgül K. Kanayan mide ülserlerinde midenin APUD hücrelerinin yapısal ve fonksiyonel değişiklikleri. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996, Antalya.
1996 - Taner Ş, Topgül K, Cümşüdov C, Baydar B, Urhan MK, Dartanel HC, Zümrütdal E, Bağırov H. Peritonitli hastalarda kan serumu ozmolaritesi. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996, Antalya.
1996 - Cümşüdov C, Taner AŞ, Bayramov N, Dartanel HC, Baydar B, Topgül K. Peritonitli hastalarda mikrosirküler bozuklukların bulber biyoanjiomikroskopi metoduyla değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 1996, Antalya.
1996 - Cümşüdov C, Cahit H, Bayramov N, Baydar B, Topgül K, Bayramova L. Deneysel karaciğer kistlerinde kavite tedavisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 1996, Antalya.
1996 - Dartanel HC, Baydar B, Küçükel F, Şahin H, Zümrütdal E, Sarı S. Meme hastalıklarında bir semptom olarak mastaljinin yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 1996, Antalya.
1996 - Demir A, Kemal M, Baydar B, Topgül K, Küçükel F, Cümşüdov C. Karaciğer şistozomiyazisi: Bir olgu nedeniyle. Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 1996, Antalya.
1996 - Taner Ş, Demir A, Topgül K, Baydar B, Küçükel F, Şahin H. Pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde rhomboid eksizyon ve limberg flep kapatma ile oblik ve vertikal eksizyon + primer kapatma tekniklerinin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 1996, Antalya.
1994 - Demir A, Taner Ş, Atalay C, Baydar B, Sarı S. Our laparoscopic cholecystectomy experiences. 4.Avrupa Video Cerrahi Kongresi 1994.
1994 - Taner AŞ, Demir A, Baydar B, Sarı S. Laparoscopic management of hepatic hydatid disease. 4.Avrupa Video Cerrahi Kongresi 1994.
1994 - Taner AŞ, Atalay C, Demir A, Baydar B, Sarı S. Effects of duration of CO2 insufflation on blood gasses during laparoscopic cholecystectomy. 4.Avrupa Video Cerrahi Kongresi 1994.
Kongre ve Sempozyum Katılımları
2016 - İBH Okulu 2016, 02-04 Haziran 2016, İstanbul.
2010 - 2.Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi. 07-11 Nisan 2010 Antalya.
2010 - Pankreas ve yetmezlikleri toplantısı. 20 Mart 2010 İzmir.
2009 - Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009 Antalya.
2009 - Ege Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan 2009 İzmir.
2008 - Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. 10 Mayıs 2008 İzmir.
2006 - Ulusal Cerrahi Kongresi. 24-28 Mayıs 2006 Antalya.
2003 - Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık Ulusal Sempozyumu. 28 Mart 2003 Ankara.
2002 - Ulusal Cerrahi Kongresi. 15-19 Mayıs 2002 Antalya.
2000 - 4.hastane enfeksyonları kongresi. 17-19 Mart 1999 Ankara.
1999 - Ulusal Cerrahi Kongresi. 15-19 Mayıs 1999 Antalya.
1996 - 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 8-13 Ekim 1996 Antalya.
1996 - Ulusal Cerrahi Kongresi. 15-19 Mayıs 1999 Antalya.
1995 - 21.Ulusal Kanser Kongresi. 15 Mayıs- 2 Haziran1995 Antalya.
1994 - 4th European Congress of Video Surgery. 5-8 Haziran 1994 İstanbul.
1994 - 7.Periferal Ven Cerrahisi Kongresi. 15-18 Mayıs 1994 İstanbul.