Meme Cerrahisi

Meme hastalıklarında karşılaşılan en sık şikâyet meme kitlesini hissetmektir. Diğer şikâyetler; memede büyüme, meme başı akıntısı ve meme başının içe çekilmesi ve kozmetik problemlerdir. Meme hastalıklarının yakınma konuları arasında birinci sırada sancı ya da acıma olarak tarif edilen meme ağrısı yer alır. Ailede meme kanseri öyküsü var ise doktorunuzdan destek almalısınız.

Meme hastalıkları Teşhisi:
Fiziki Muayene: Özellikle koltuk altı ve suprakviküler lenf bezleri aranır. Hasta, fiziki muayene sırasında genel bir muayene süreci yaşar. Hasta öyküsü: Hasta öyküsü, meme hastalıklarının teşhisinde doktor için büyük önem taşısa da hastaya, ultrasonografi, mamografi ve gerekli görüldüğü durumlarda meme MR gibi tıbbi yöntemlere başvurularak doğru bir teşhis konulabilir.