Kornea ve Kontakt Lens

 

a.Kontakt Lens Nedir?

Kısaca lens olarak adlandırılan “kontakt lens”ler kornea üzerine yerleştirilen miyop, astigmat, hipermetrop gibi görme bozukluğu bulunan hastalarda gözlük yerine kullanılarak net olarak görmeyi sağlayan araçlardır. Kontakt lensler görme kusurlarının düzeltilmesinde kullanılmasının yanı sıra kornea hastalıklarında tedavi yöntemi ve kozmetik amaçlı olarak da kullanılmaktadır.

b.Kontakt Lens Çeşitleri

1.Yumuşak Kontakt Lensler: Yumuşak kontakt lensler sert kontakt lenslere göre daha büyük çaplı olup takıldığında gözün renkli kısmını tamamen kaplamaktadır. Kişinin adaptasyonu bakımından yumuşak lensler daha sık kullanılmaktadır. Yumuşak kontakt lensler içeriğinde bulunan yüksek orandaki su ve enfeksiyon riskine karşılık olarak gözden çıkarıldıktan hemen sonra mutlaka özel olarak üretilen bir sıvı içinde saklanması gerekir. Yumuşak lensler sulu ortam içinde bulunmazlarsa su kaybederek kururlar. Renkli olarak üretilmiş olan kontakt lensler kozmetik amaçlı yada oluşan rahatsızlıklar sonrasında gözde meydana gelmiş olan estetik kusurları gidermek amacı ile kullanılabilmektedir.

2.Sert Kontakt Lensler: Sert kontakt lenslerin çapları yumuşak kontakt lenslere göre daha küçük olup, sert maddeden yapılan lenslerdir. Gaz geçirgen ve gaz geçirgen olmayan iki çeşit sert kontakt lens bulunur. Gaz geçirgen sert kontakt lenslerde, direkt lens üzerinden korneaya gaz geçişi mümkün olduğundan, diğer tipe oranla daha sıklıkla tercih edilmektedir.