Kardiyolojik Tedavi Uygulamaları

Balon Anjiyoplasti ve Stent Uygulamaları

Yapılan Koroner Anjiyografi uygulaması sırasında eğer kalp damarlarında meydana gelmiş olan bir tıkanıklık veya damar sertliğini gösteren (ateroskleroz hastalığı) bulguları var ise, görüntüleme işlemi tamamlandıktan sonra; aynı işlem sırasında ya da başka bir seansta tıkanmış ya da darlık tespit edilmiş olan damarlar “PTCA” olarak adlandırılan “Balon Anjiyoplasti” veya “Stent” yöntemi ile açılmaktadır. Balon Anjiyoplasti yöntemi; anjiyografi ile belirlenen damarlardaki darlıkların balon kateteri ile genişletilmesi işlemidir. Bu yöntemde; darlık tespit edilen bölgeye ince bir klavuz katater ile ulaşılarak darlığın içine , özel olarak yapılmış olan sönük haldeki balon iletilir. Daha sonra darlığın üzerindeyken balon kısa süreli olarak şişirilir. Damar açıldıktan sonra balon söndürülerek geri çekilir. Bu işlem sayesinde tıkanmış olan damar genişletilmektedir.

PTCA(Stent)

 

gerekli görülen durumlarda balon işlemine ek olarak daralmış ya da tıkanmış damara balon yardımı ile kafes konulması işlemidir. Stentler kafes yapısında olan küçük tüplerdir. Stentler tıkanmış olan damarları açık tuttuğu gibi tekrar tıkanma olasığını azaltmaktadır. Stenler ilaçlı ve ilaçsız olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Damarlarda tekrar daralma olasılığının yüksek olduğu durumlarda ilaçlı stenler daha fazla tercih edilmektedir. Örnek olarak ince yapılı damarlarda,uzun darlıklarda ve şeker hastalığı v.b. İlaçlı stenler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilaçsız stentlere oranla daha pahalıdır. Ve sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılanmamaktadır. Yaklaşık olarak 1/2 saat süren işlem sırasında işlem sırasında hasta uyanık kalmaktadır. Stent işlemi gerçekleştirildikten sonra hasta özel bakım odasına alınmaktadır. Ve hastanede yaklaşık 2 gün yatması uygun olmaktadır. Doktorun uygun gördüğü dozlarda pıhtılaşmayı önleyici bir süre mutlaka kullanılmalıdır. Stent işlemi uygulanan hasta yaklaşık olarak 1 ve ya iki hafta içinde çok ağır aktivitelerden kaçınmak suretiyle normal aktivitelerine devam edebilmektedir. Tıkanmış ve daralmış olan damarlar belirtilen yani ameliyatsız olan girişimsel yöntemler aracılığı ile açılmaz ise, koroner by-pass ameliyatı ile darlıkların ilerisine ek damarlar bağlanmaktadır.

Kalp Pili Uygulaması

Pacemaker olarak adlandırılan kalp pilleri, kalbinde ritim bozukluğu olan kişilerin kalp ritimlerini ayarlamak için kullanılır. Kalp atışının hızını ayarlamak için kalp kasına elektriksel uyarılar gönderen ve batarya yardımı ile çalışan elektronik cihazlardır. Kalp pili uygulaması geçici ve kalıcı olmak üzere 2’ye ayrılır.

1. Geçici Kalp Pili Uygulaması:

Geçici kalp pili uygulamaları daha acil durumların yanı sıra kalıcı kalp pili uygulaması gerçekleştirilinceye kadar, kalbin yeterli hızının ayarlanabilmesi için uygulanır. Geçici kalp pili uygulamasında boyun ya da kasık bölgesi uyuşturulduktan sonra pace kutusundan geçen elektrodların kalbe ulaşması için bölgeye bir kılıf yerleştirilir. Jeneratörü büyük olan ve kısa bir süre kullanılan kalp pilleri vücut dışında bırakılırak sabitlenir. Hastanın durumunun kalıcı olacağının düşüldüğü durumlarda kalıcı kalp pili uygulamasına geçilmektedir.

2. Kalıcı Kalp Pili Uygulaması:

 Geçici kalp pili uygulamasının yapıldığı durumların kalıcı olacağının gözlemlendiğinde kalıcı kalp pili uygulaması gerçekleştirilir. Köprücük kemiğinin altına uygulanan lokal(bölgesel) anestezi ile bölge uyuşturulduktan sonra kalp pili kablosu bir ven içerisinden kalbe gönderilir. Kablonun fonksiyonu test edildikden sonra kalp piline bağlanır. Kalp pili köprücük kemiğinin altında deri altına küçük bir cep içerisine yerleştirilir. İşlem yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir. Kişiler kalıcı kalp pilleri ile birlikte günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedirler. Kalp pillerinin yapılması gereken ayarları dışardan güvenli olarak yapılabilmektedir. Kalp pilinin değiştirilmesi gerekli olan durumlarda kablolar kalpte bırakılarak, düzgün çalıştıkları kontrol edilir. Daha sonrasında ise kablolar yeni kalp piline bağlanarak işlem sonlandırılır