İnvaziv Kardiyoloji

Girişimsel Kardiyoloji(invaziv); koroner anjiyografi, anjiyoplasti, koroner stent, balon ve valvuloplasti gibi Perkütan Koroner Girişimleri, kalıcı kalp pili takılması ve elektrofizyoloji (ablasyon) gibi çalışmaları kapsar.