Gebelik Öncesi Check-Up

Gebelik Öncesi Check-UpPoliklinik Muayeneleri
• Jinekolojik Muayene / Trans vajinal ultrason ile Smear alınması ve değerlendirilmesi

Kan Tetkikleri
• Açlık kan şekeri
• Hemogram (22 parametre)
• Anti HIV (ELİSA)

Metabolizma ve Karaciğer Tetkikleri
• TSH

Hepatit Markerler (Sarılık Testleri)
• HbsAg (ELİSA)
• Anti - HCV (ELİSA)

Böbrek Fonksiyon Tetkikleri
• Tam idrar analizi

Kalp Faktörü Tetkikleri

• EKG

Radyolojik Tetkikler
• Üst batın ultrasonu

Anti Rubella IGG
Anti Toxoplazma IGG