Gastroskopi ve Kolonoskopi Check-Up

Bakıcı Check-Up• Genel cerrahi muayenesi,
• Anestezi (uyutma) uygulaması
• Gastroskopi
• Kolonoskopi
• Raporlama ve tedavi

İşlemler sırasında biyopsi alınması  veya girişim yapılması gerekliliğinde, biyopsi ve girişim işlemi ayrıca patoloji ile birlikte fiyatlandırılır.