Endoskopi ve Girişimsel Ünitesi

ENDOSKOPİK İŞLEMLER
Özefagus-Mide-Duodenum'dan oluşan üst gastrointestinal sistemin, kamera yardımı ile yapılan görüntüleme ve tedavi etme işlemidir.
Aynı işlem farklı uzunluk ve çaptaki başka bir kamera yardımı ile kalın barsak için de yapılmaktadır.

endoskopi

ÖNEMLİ UYARI

TIP LİTERATÜRÜ, AİLESİNDE GENETİK ANLAMDA MİDE VE KOLON KANSERİ BULUNMAYAN KİŞİLERE 50 YAŞINDA MUTLAKA, ERKEN KANSER TARAMASI İÇİN, ENDOSKOPİ VE KOLONOSKOPİ YAPTIRMAYI ÖNERMEKTEDİR. VE BU İŞLEM HER 5 YILDA BİR TEKRARLANMALIDIR.

AİLEDE MİDE VEYA KOLON KANSERİ HİKAYESİ OLANLAR İŞLEMİ YAPTIRMAYA 40 YAŞTA BAŞLAMALI VE HER 5 YILDA BİR TEKRARLAMALIDIR.

Hastanemizde endoskopik işlemler sırasında biyopsi alımı, polip çıkarımı, koterizasyon, klipsleme, stent yerleştirmesi ve genelde beslenme sorunu olan yoğun bakım hastaları için mideye tüp yerleştirilmesi (PEG takılması) işlemleri yapılmaktadır.

İşlemlerimiz, modern cihazlarla, anestezi altında hasta uyutularak, anestezi ve tecrübeli endoskopi ekibi ile, hasta mahremiyetine özen gösterilerek, gerçekleştirilmektedir.

PEG (Mideye Beslenme Sondası) TAKILMASI
Özellikle yoğun bakımlarda yatan ya da çeşitli nedenlerle ağız yoluyla beslenemeyen hastalara endoskopik olarak mideye beslenme sondası takılması işlemidir.
İşlem hastanın ön değerlendirmesi yapıldıktan sonra, uyutularak yapılır, işlem süresi 3 ile 7 dakika kadar sürer.