Ekokardiyografi

Ekokardiyografi nedir?Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet (transdüser) vasıtası ile yapılır. Transdüser göğüs duvarının değişik yerlerine uygulanarak kalbin duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda incelenir.

YÜZEYEL EKOKARDİYOGRAFİ

Yüzeyel ekokardiyografi nasıl yapılır?

Yüzeyel ekokardiyografik değerlendirme için hasta sol tarafına yatırılır. Kalp kapakçıkları, kalp odacıkları, büyük damarların (aort, pulmoner arter) kesitleri ve hareketleri ekranda görülür. İnceleme genellikle 15 dakika sürer. Ağrısız bir işlemdir ve yan etkisi yoktur. Bu incelemede röntgen ışınları kullanılmaz. Sonuçlar, incelemeyi yapan doktor tarafından değerlendirilir.

Neden yapılır?

- Dinlenilmekle saptanan kalp seslerinin (üfürümler vb), kalp büyümesinin, açıklanamayan göğüs ağrıları, nefes darlığı veya düzensiz kalp atımlarının sebebini araştırmak amacıyla,
- Kalp boşluklarının şeklini ve boyutlarını ölçmek için,
- Kalp duvarlarının kalınlıklarını ve hareketlerini kontrol etmek için,
- Kalp kapak yapılarının ve hareketlerinin net olarak değerlendirilmesi için,
- Yapay kapağın fonksiyonlarının değerlendirilmesi için,
- Kalp fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla,
- Kalp kasını etkileyen hastalıkları (örneğin kardiyomiyopatiler) tespit etmek için,
- Kalbin içindeki pıhtı ve tümörlerin değerlendirilmesi amacıyla,
- Konjenital kalp hastalıkları ya da bu nedenle yapılan cerrahi girişimleri kontrol etmek amacıyla,
- Kalp krizi sonrası kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi için,
- Kalbin etrafında sıvı toplanması durumunda sıvı miktarının, cinsinin değerlendirilmesi ve kalbi saran perikard zarının yapısını ve kalınlığının değerlendirilmesi amacıyla,
- Kalpten çıkan ana atar damarların (aort, pulmoner arter) yapı ve çaplarının değerlendirilmesi amacıyla yüzeysel ekokardiyografi yapılır.