Baş - Boyun Tümörleri Cerrahisi

Kulak kepçesi ve dış kulak yolu kanserleri:
Tükürük bezlerinin tümörleri: En sık kulak önünde yer alan parotis bezinde tümör görülür, bu tümörlerin % 80 i iyi huyludur.
Ağız boşluğu: Dudaklar, dudakların ve yanakların iç kısmi (bukkal mukoza), diş eti, damak, dil ve ağız tabanı.
Burun delikleri derisi ve burun döşemesi: Boğazın en üst noktasında ortaya çıkan nazofarinks kanseri, sinüs olarak adlandırılan ve yüz kemikleri içinde burun çevresinde yer alan hava boşlukları içinde gelişen paranazal sinüs kanserleri.
Burnu boğaza bağlayan orofarinks kanseri de bu gruptadır. Bu bölgede dik kökü, yumuşak damak, bademcikler dâhil boğazın arka bölümü yer alır. Larinks kanseri ve yemek borusunun boyun bölümü kanserleri de bu bölge içinde telakki edilir.

Bas-Boyun Kanserinin Sebebi Nedir?
Deri tümörleri güneşe maruz kalma ile ilgilidir. Diğer bas-boyun kanserleri, sigara içilmesi, tütün çiğnenmesi, alkolizm ve kötü beslenme sebepler arasındadır. Nazofarinks kanseri gibi bazı kanserlerde Epstein-Barr virüsü gibi özel faktörlerle ilişki vardır.

Baş-Boyun Kanserleri Tedavi Edilebilir mi?

Diğer kanserlerde olduğu gibi, erken dönemde teşhis edilirse tedavi edilebilir. Kanserli doku ameliyatla çıkarılabilir, genellikle cerrahi radyoterapi ile birlikte uygulanır.

Bas Boyun Kanserinin Belirtileri:

* Ağızda uyuşukluk hissi
* Ağızda veya boğazda kanama
* Ağızda sislik veya yumru
* Birkaç haftadır iyileşmeyen
* Yutma veya çiğnemede ağrı veya zorluk
* Boğazda veya yüzün bir bölümünde devam eden ağrı veya his kusuru
* Devam eden ses kısıklığı veya kötü telaffuz gibi seste değişiklik
* Nefes alma güçlüğü
* Devam eden burun tıkanıklığı veya burun kanaması
* Göz çevresinde sislik veya çift görme
* Yüzde veya üst çenede ağrı
* Devam eden kulak ağrısı, kulak çınlaması veya duyma güçlüğü
* Boyun lenf bezlerinde şişme.

Kulak Kepçesi Ve Dış Kulak Yolu Kanserleri:
Güneş ısınlarına maruz kalmak özellikle erkeklerde ve ileri yaslarda deri kanserine sebep olabilir. Çoğu spinal hücreli kanserdir. Kulak kepçesinde yer alan küçük çaplı tümörler çıkarıldıktan sonra oluşan yara dudakları karsı karsıya getirilerek onarım yapılabilir. Bu mümkün değilse vücudun başka yerinden alınan ince deri yâda kulak arkasından hazırlanan fleplerle kulak onarımı yapılabilir.

Parotis Tümörleri:

Tükürük bezleri içinde en büyüğü olan parotis bezi kulağın hemen önünde yer alır. Tedavi cerrahidir, tümörün yerleşimine ve tanısına bağlı olarak parotisin yüzeysel lobunun veya her iki lobun çıkarılması gerekir. Bu işlem sırasında yüz siniri korunur.

Dudak Kanseri:
Dudak kanseri güneş ısınlarına maruz kalma ile ilgilidir ve sıklıkla alt dudakta ve dudak mukozası-deri bileşiminde orta hat boyunca ortaya çıkar. Ağız kösesinde % 1 civarında rastlanır. Üst dudakta yerleşen kanserler alt dudağa göre daha nadirdir.

Ağız Tabanı Ve Diş Eti Kanserleri:
Erkeklerde daha sıktır ve 50-60 yas arasında görülür. Ağız tabanı tümörlerinde birden fazla noktada görülme (multifokal) durumu söz konusudur. Çoğu spinal hücreli kanserdir,

Küçük, sinirli tümörlerin tedavisi:

Ağız tabanının erken dönem kanserlerinde cerrahi tedavi ve radyoterapinin sonuçları aynıdır. Evre I-II tümörlerin çıkarılmasından sonra yara karsı karsıya getirilip dikilebilir, bu yapılamıyor ise vücudun başka yerinden alınan ince deri ile yara kapatılır. Erken evre tümörler tipik olarak yüzeyseldir ve dışa doğru büyümüşlerdir.

Büyük, ileri evre kanserlerin tedavisi:

Ağız tabanının ileri evre kanserleri çene kemiğine, dile ve ön bademcik çukuruna yayılmış olabilir. Bu nedenle çene kemiğinin bir bölümünün bir kısminin veya tamamını, ağız tabanı kaslarını ve dilin bir bölümünü veya tamamını içine alacak şekilde geniş olarak çıkarılması gerekebilir.

Çene Kemiği Onarımı:
Çene kemiğinin bir bölümünün veya tamamının kaybı ciddi işlevsel, estetik ve psikolojik sorunlara yol açar. Çene kemiği kayıplarının karşılanması için bölgesel veya vücudun uzak bölgelerinden hazırlanan ve çene bölgesine taşınan dokular kullanılır

Orofarinks Kanserlerinin Onarımı:

Orofarinks kanserlerinin çoğu squamöz hücreli kanserdir. Küçük tükürük bezlerinin tümörü nadirdir. Bu bölgede lenfoma da görülebilir. Diğer ağız içi kanserlerde olduğu gibi sigara ve alkol alışkanlığı ile kanser görülmesi arasında ciddi ilişki vardır. Sigara içimi ile birlikte ciddi alkol kullanımı kanser riskini 15 kez arttırmaktadır. Bu bölgede kansere yol açan diğer nedenler beslenme yetersizliği, sifiliz, travma, diş vurması, virüsler ve kötü ağız hijyenidir.