40 Yaş Üstü Kadın Kapsamlı Check-Up

Poliklinik Muayeneleri
• Dahiliye muayenesi
• Diş muayenesi
• Genel Cerrahi Muayene
• Göz Hastalıkları Muayene
• Jinekolojik Muayene / Trans vajinal ultrason ile PAP Smear alınması
ve değerlendirilmesi

Kan Tetkikleri
• Açlık kan şekeri
• ALP
• Hemogram (22 parametre)
• Kalsiyum
• Total kolesterol
• LDL / HDL kolesterol
• Trigliserid

Enfeksiyon Tetkikleri
• Sedimantasyon
• CRP

Metabolizma ve Karaciğer Tetkikleri

• TSH
• ALT
• AST

Hepatit Markerler (Sarılık Testleri)
• HbsAg (ELİSA)
• Anti - HBs

Böbrek Fonksiyon Tetkikleri
• Üre (BUN)
• Tam idrar analizi
• Kreatinin
• Ürik asit

Gaitada Gizli Kan Kalp Faktörü Tetkikleri
• EKG

Radyolojik Tetkikler

• Akciğer garfisi tek yön
• Tüm batın ultrasonu
• Çift taraflı mammografi
• Lokal kemik ölçümü
• 25 vitamin D

Kolonoskopi
Endoskopi