40 Yaş Üstü Erkek Kapsamlı Check-Up

Poliklinik Muayeneleri
• Dahiliye Muayenesi
• Diş Muayenesi
• Göz Hastalıkları Muayenesi
• Kardiyoloji Muayenesi
• Üroloji Muayenesi

Kan Tetkikleri
• Açlık Kan Şekeri
• ALP
• Kalsiyum
• Anti HIV (ELİSA)
• Hemogram (22 parametre)
• Total Kolesterol
• LDL Kolesterol
• HDL Kolesterol
• Trigliserid

Enfeksiyon Tetkikleri
• CRP
• Sedimantasyon

Metabolizma ve Karaciğer Tetkikleri
• ALT
• AST
• Total PSA
• TSH

Hepatit Markerlar (Sarılık Tetkikleri)
• HbsAg (ELİSA)
• Anti-HBs
• Anti-HCV (ELİSA)

Böbrek Fonksiyon Tetkikleri

• Üre (BUN)
• Tam İdrar Analizi
• Kreatinin
• Ürik Asit

Kalp Faktörü Tetkikleri

• Eforlu EKG

Radyolojik Tetkikler

• Akciğer Grafisi Tek Yön
• Tüm Batın Ultrasonu
• 25 vitamin D

Kolonoskopi
Endoskopi