40 Yaş Altı Kadın Check-Up

Poliklinik Muayeneleri
• Dahiliye muayenesi
• Diş muayenesi
• Genel Cerrahi Muayene
• Jinekolojik Muayene / Trans vajinal ultrason ile PAP Smear alınması ve değerlendirilmesi

Kan Tetkikleri
• Açlık kan şekeri
• ALP
• Hemogram (22 parametre)
• Kalsiyum
• Total kolesterol
• LDL / HDL kolesterol
• Trigliserid

Enfeksiyon Tetkikleri

• Sedimantasyon
• CRP

Metabolizma ve Karaciğer Tetkikleri
• TSH
• ALT
• AST

Hepatit Markerler (Sarılık Testleri)
• HbsAg (ELİSA)
• Anti - HBs

Böbrek Fonksiyon Tetkikleri
• Üre (BUN)
• Tam idrar analizi
• Kreatinin
• Ürik asit

Kalp Faktörü Tetkikleri

• EKG

Radyolojik Tetkikler
• Akciğer garfisi tek yön
• Tüm batın ultrasonu
• Meme Ultrasonu