40 Yaş Altı Erkek Check-Up

Poliklinik Muayeneleri
• Dahiliye muayenesi
• Diş muayenesi
• Üroloji muayenesi

Kan Tetkikleri

• Açlık kan şekeri
• ALP
• Anti HIV (ELİSA)
• Hemogram (22 parametre)
• Kalsiyum
• Total kolesterol
• LDL kolesterol
• Trigliserid
• Üre (BUN)

Enfeksiyon Tetkikleri
• Sedimantasyon

Metabolizma ve Karaciğer Tetkikleri
• TSH
• ALT

Hepatit Markerler (Sarılık Testleri)
• HbsAg (ELİSA)

Böbrek Fonksiyon Tetkikleri
• Tam idrar analizi
• Kreatinin

Kalp Faktörü Tetkikleri

• EKG

Radyolojik Tetkikler
• Akciğer grafisi tek yön
• Tüm batın ultrasonu